De puppy- en basiscursus die eind september zijn gestart, liggen stil tot dat het weer mogelijk is vanwege de coronamaatregelen. Hierna zal eenieder weer worden geïnformeerd over een hernieuwde opstart.

Voor nieuwe cursisten zullen we zodra het duidelijk is weer startdata voor de cursussen via de website publiceren.

De Trainingsgroep Appel & Spel ligt op dit moment ook stil. Het is nog niet duidelijk hoe dit gaat worden gecontinueerd. Zodra hier meer helderheid over is zullen we dit ook weer aan de deelnemers vertellen